Fuck Spotify

Diensten als Spotify hebben algoritmen die gebaseerd zijn op wiskundige, logische en statistische formules van het type *als a dan b* .  
Net als veel andere zaken in de moderne tijd: De NS, de media, de voedselketens etc. 
Past goed in het verdienmodel want is snel en efficient. Hoewel: die efficientie is gebaseerd op de meerderheid. Met minderheden wordt weinig rekening gehouden. 
Voorbeeld: Als je van Dylan houdt, houd je ook van Donovan.   Dat klopt voor de meeste mensen (voor meer dan 80 procent schat ik zo).  Maar de rest? Bovendien is mijn smaak divers en ben ik hoogstwaarschijnlijk een atypisch individu, pas ik vast ook wel in een rijtje, maar ook in andere rijtjes. En hoor ik dingen in muziek die mijn buurman, die ook van Dylan houdt, net iets anders ervaart. Hier mist het heilig geloof in de exacte wetenschappen de grond om op te staan en zakt weg een moeras van simplisme.
Als je je laat leiden door diensten als Spotify doe je jezelf tekort. Je bent meer dan een van de velen. En schapen zijn er al genoeg toch? 

Een goed artikel hierover: https://www.theguardian.com/books/2016/feb/19/slave-to-the-algorithm-how-music-fans-can-reclaim-their-playlists-from-spotify

Fuck Spotify

Services like Spotify are based on algorithms with algabraic, logical and statistic formulas of the *if a than b* type.  

Just like many other modern day blessings: The railway, the media, the food business etc. Fits well into the revenue models because it is fast and efficient.  Although:  This kind of efficiency is based on the majority. Minorities are left out. If you like Dylan, you must like Donovan too. For the most people this is true. (For more than 80 % , I suppose) But for the rest? Besides, my taste is wide and I'm probably an atypical individual, might fit into one list, but also into another and yet another. And I might hear things differently from what my neighbour's picking up, while he loves Dylan too....

The sacret believe in exact science misses out here, sinks into the swamp of simplistic thinking....

If you're guided by services as Spotify, you're missing out, you're one of many. We've got enough sheep haven't we?

Also read:

 https://www.theguardian.com/books/2016/feb/19/slave-to-the-algorithm-how-music-fans-can-reclaim-their-playlists-from-spotify

paul